เที่ยวเพลิน ที่ Wonderland แล้วไปมันกันต่อในดินแดนคาวบอย

เที่ยวเพลิน

เที่ยวเพลิน ที่ Wonderland แล้วไปมันกันต่อในดินแดนคาวบอย!!!

1-13 ธันวาคม 2563 เปิดให้เดือนเที่ยวแบบอิสระ มีรถไฟเวียนภายใน สวนสนุก

เที่ยวเพลิน Wonderland ราคาพิเศษ

ราคาบัตร One Day Trip
ผู้ใหญ่ 380 ปกติ 580
เด็ก 200 ปกติ 250
***บัตรนี้สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ 3 ชนิด ไม่รวม VR Star wars***

เที่ยวเพลิน เที่ยวเพลิน

พิเศษเหมาจ่าย
ผู้ใหญ่ 500
เด็ก 300
***พิเศษสำหรับบัตร VIP เล่นเครื่องเล่นไว้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบ *ยกเว้น VR Star War*

แล้วพบกัน เที่ยวเพลินที่ Wonderland แล้วไปมันกันต่อในดินแดนคาวบอย

ข่าวสารและโปรโมชั่น